www.warmteweerstand.nl
Rc-waarde volgens NTA 8800=2020+A1=2020






  Onderdeel                          Materiaal                                             dikte                                                                                                          [mm]
beplating binnen

constructiehoogte
houtpercentage %

isolatie

beplating buiten

na-isolatie

dakpannen



          eis Bouwbesluit 2012:


                                          Rc =  -,--  [m2·K]/W  < 6,3   [m2·K]/W 

                                                      




                                Verder advies benodigd? Neem contact op met SHR